Druk flexo

Druk fleksograficzny to technologia druku z wykorzystaniem
elastycznych form drukowych, najczęściej wykonanych z polimeru,

Druk fleksograficzny to technologia druku z wykorzystaniem elasty- cznych form drukowych, najczęściej wykonanych z polimeru, ewentualnie z gumy.